Voorwaarden shop

Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer:
                                          Henrieta Harcarikova

Handelsnaam:
                                          We Stijl

Vestigingsadres:
                                          We Stijl
                                          Parkstraat 33-3
                                          6828 JC Arnhem 

Bereikbaarheid:
                                          Van maandag t/m zaterdag: 10:00 – 18:00

Telefoonnummer:
                                          06- 53 75 46 94

E-mail:
                                          info@westijl (wij proberen binnen 24 uur te reageren)

KvK- nummer:
                                          63096390

BTW- nummer:
                                          NL002432332B45


Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen uit de webshop die je bij ons doet.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar gesteld.

Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Wij zullen onze producten zo nauwkeurig mogelijk omschrijven en alleen duidelijke, waarheidsgetrouwe foto’s plaatsen. Dit doen wij zodat jij een goede beoordeling van het aangeboden product kan maken. Mocht er iets fout zijn gegaan in onze omschrijving of de foto, kan de koop van onze en/of jouw kant ontbonden worden.
Bij onze producten zullen wij ten allen tijden duidelijk maken wat de rechten en verplichtingen zijn wanneer er tot koop wordt overgegaan.

De overeenkomst
Bij plaatsing van een bestelling versturen wij je een e-mail met bevestiging van jouw bestelling zodat je weet dat deze in goede orde is ontvangen. Als je deze bevestiging nog niet hebt ontvangen kun je de koopovereenkomst tussen ons nog zonder vragen ontbinden.

Wij zullen zorg dragen voor een veilige webomgeving en wij gaan voorzichtig om met je persoonlijke gegevens.
Wij kunnen alleen producten verzenden na volledige betaling, mocht er iets met deze betaling zijn misgegaan behouden wij onszelf het recht voor het versturen van de bestelling op te schorten tot het volledige bedrag is betaald. Als de betaling niet gebeurt kunnen wij onze koopovereenkomst eenzijdig ontbinden.

Herroepingsrecht

Bij producten:
Je mag een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product, die niet speciaal voor jou op maat is gemaakt, binnen 14 dagen als retour aanmelden via info@westijl.nl. De 14 dagen gaan in op de dag van ontvangst van het product. Wij mogen vragen naar de reden van herroeping, maar je bent niet verplicht deze op te geven.


Jouw verplichtingen tijdens de bedenktijd
Tijdens de bedenktijd zal je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je zal het product slechts uitpakken om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat je het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dit in een winkel zou doen.

Het is niet toegestaan het product in gebruik te nemen. Wanneer er na terugzending wordt vastgesteld dat het product in gebruik is genomen behouden wij onszelf het recht voor deze retour zending niet aan te nemen.

Uitoefening van het herroepingsrecht en kosten daarvan
Wanneer je de bestelde producten wilt retourneren mag je deze binnen 14 dagen na ontvangst aanmelden bij info@westijl.nl. Nadat wij de melding hebben ontvangen krijg je 14 dagen de tijd het product naar ons terug te sturen in originele verpakking. Hebben wij de producten zonder opgaaf van reden na deze 14 dagen nog niet ontvangen wordt de retour aanvraag nietig verklaard.

De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant. Je bent en blijft verantwoordelijk voor de producten tot wij deze in ontvangst hebben genomen, het is aan te raden de track en trace code te bewaren tot wij bericht van ontvangst hebben gegeven. Je bent verantwoordelijk voor een juiste en tijdige terugzending van de producten.

Onze verplichtingen bij retourzendingen
Bij het aanmelden van een retour sturen wij hiervan een bevestiging per e-mail. Na ontvangst van de retour krijg je het volledige aankoopbedrag binnen 14 dagen terug gestort op jouw rekening. Het volledige aankoopbedrag is inclusief de door ons gemaakte *verzendkosten en verpakkingsmiddelen voor het versturen van je bestelling.

Voor het terugbetalen maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel als waarmee je hebt besteld tenzij we anders overeenkomen.
*Als je gekozen hebt voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, dan zijn de bijkomende kosten voor de duurdere methode voor jouw rekening en wordt alleen het standaard leveringsbedrag naar je overgemaakt: Brievenbuspost € 4,35 of Pakketpost € 6,95

Uitsluiting herroepingsrecht
De volgende producten zijn uitgesloten van de herroepingsrecht:

  • Producten die specifiek op maat gemaakt zijn voor de klant.
  • Producten die gekocht zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij de producten aangeboden worden in persoonlijke aanwezigheid van de klant.

De prijs
Alle genoemde prijzen van de webshop-producten zijn vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB.

Levering en uitvoering
Als plaats van levering geldt het afleveradres dat je kenbaar hebt gemaakt bij de bestelling van het product. Bij producten op voorraad bedraagt de levertijd 3 tot 5 werkdagen na ontvangst van de betaling. Bij producten op maat wordt in overleg met de klant een leverdatum vastgesteld.

Wanneer de klant de producten binnen 30 dagen nog niet heeft ontvangen wordt de bestelling automatisch ontbonden en zal het volledig aankoopbedrag teruggestort worden op de rekening van de klant dat bij ons bekend is.